Kloakarbejde

Vi har kvalitetsstyringssystem for autoriserede og godkendte Kloakmestervirksomheder.

På alle kloaksager, bliver der lavet en sagsmappe og taget billeder, som bliver gemt i forbindelse med kvalitetsstyringssystemet.

Vores arbejdsområde er bredt f. eks. kloak anlæg både ved nybyggeri og ved renovering af ældre huse.

3-kammertanke og nedsivningsanlæg på landet og ved sommerhuse.

Sandfilter og minirensanlæg, pumpebrønde både til grå spildevand men også spildevand hvortil der er afløb direkte fra toiletter.

I forbindelse med nedsivningsanlæg er vi behjælpelige med ansøgning om godkendelse.

 

Se mere om nedsivningsanlæg under projekter.

    

© Boogii 2024